ישראל מבשלת יחד

ראיתם את השפים של ישראל מבשלים על השיש "ללא כיריים" – TPB TECH

הכירו את השיש ההשראתי

בישול על השיש